VALISTUS- JA  TIEDOTUSTOIMINTA

 • yhdistys osallistuu toimialueensa yleisölle sekä päättäjille tarkoitettuihin tiedotustilaisuuksiin, jaetaan aineistoa sekä elinluovutuskortteja
 • pyritään lähinnä lämpimänä vuodenaikana levittämään tietoa yhdistyksen ja liiton toiminnasta ulkoilmatapahtumissa ympäri toiminta-alueen
 • liiton julkaisuja ja esitteitä toimitetaan hoitolaitoksiin ja terveyskeskuksiin ja pyritään huolehtimaan että em. tieto on ajan tasalla
 • yhdistys informoi liiton valtakunnallisista ja alueellisista tapahtumista
 • yhdistyksen kotisivujen lisäksi Turun Sanomat sekä paikallislehdet toimivat tiedotuskanavina

KOULUTUSTOIMINTA

 • liiton järjestämät koulutustilaisuudet ja kurssit hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan, osallistumalla näihin yhdistyksen vastuuhenkilöt voivat toimia jäsenistön parhaaksi

POTILASTOIMINTA

 • muodostaa keskeisimmän osan yhdistyksen koko toiminnasta
 • kuukausittain järjestetään jäseniltoja Turussa ja Loimaalla, näissä tilaisuuksissa ylläpidetään ja lisätään sekä potilas- että läheisjäsenten hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta samassa elämäntilanteessa olevien kanssa
 • yhdistys pyrkii myös lisäämään hoitopaikkojen viihtyvyyttä ilmenneiden tarpeiden pohjalta
 • dialyysipotilaille tarjoillaan kahvit jouluna ja keväällä toiminta-alueen hoitolaitoksissa
 • vertaistukitoimintaa pyritään järjestämään henkilöresurssien puitteissa

KUNTOUTUSTOIMINTA

 • liiton tuettu kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssitarjonta julkaistaan jäsenille postittavassa Elinehto-Livsvillkor – lehdessä
 • jäsenistöä kannustetaan hyödyntämään em. kursseja mm. jo osallistuneiden kokemuskertomuksien avulla
 • suurin osa kursseista ovat avoinna myös potilaiden läheisille

VIRKISTYSTOIMINTA

 • jokavuotinen joulujuhla sekä kesällä teatterivierailu, paikkakunta vaihtelee
 • kesäaikaan kuuluu myös päiväretkitapahtuma
 • suosittuja ovat myös liiton vuosittain järjestettävät hyvinvointipäivät

YHTEISTOIMINTA

 • pyritään jatkuvasti lisäämään alueen eri potilasjärjestöjen kanssa
 • yhteistä toimintaa on myös liiton Länsi-Suomen aluetoimikunnan kanssa
 • yhdistys on mukana Suomen Vammaisurheilu- ja Liikunta VAU ry:n toiminnassa

LIIKUNTATOIMINTA

 • katso tarkemmin LIIKUNTA -osiossa