YHDISTYS

Yhdistys on perustettu vuonna 1977 ja se toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella (poislukien Salon seudun) ja sen kotipaikka on Turku. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 360 .

Yhdistys on munuais- ja maksapotilaiden sekä heidän läheistensä edunvalvoja ja toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä munuais- ja maksasairauksia sekä tukea ja auttaa jo sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Yhdistys pyrkii kehittämään potilasjäsentensä hoidon tasoa ja sosiaalioloja sekä sairastuneiden mahdollisuuksia täysipainoiseen elämään.

Lisäksi yhdistys aktivoi jäseniään liikkumaan, tukee jäsenille suunnattua virkistystoimintaa, harjoittaa valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa.

 

LIITY  JÄSENEKSI

Yhdistyksen jäsenedut ovat em. toimintamuotojen ohella varteenotettava syy liittyä jäseneksi:

  • oikeus osallistua erilaisiin tuettuihin ja säännöllisiin liikuntamuotoihin
  • osallistuminen yhdistyksen järjestämiin virkistystapahtumiin ja retkiin
  • paikalliskerhot järjestävät säännölliset tapaamiset jäsenille, usein mukaan saadaan eri aihepiirien alustuksia
  • mahdollisuus osallistua liiton tuettuihin tilaisuuksiin, esim. koulutuspäiviä, sopeutumisvalmennuskursseja, vertaistukitapahtumia, virkistystapahtumia
  • jäsenkirjeet missä kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista, kokousaikatauluista ja muista toimintaan liittyvistä aiheista
  • Munuais- ja Maksaliiton julkaisema Elinehto-Livsvillkor lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja postitetaan jäsenille

 

JÄSENMAKSU ON 20 €  JA YRITYKSEN KANNATUSJÄSENMAKSU 100 € VUODESSA. JÄSENEKSI VOI LIITTYÄ MYÖS PERHEENJÄSEN TAI MUU LÄHEINEN. LIITY JÄSENEKSI SÄHKÖPOSTILLA niemelanjukka(at)gmail.com, SOITTAMALLA  040 5674928 TAI NETISSÄ TÄÄLLÄ KOTISIVULLAMME       ”Ota yhteyttä”- OSIOSSA.